Polityka prywatności – 32 Nowa Stomatologia

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych przez 32 STOMATOLOGIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Kołowa 8, 30-134 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000602499,REGON: 363743228, NIP: 6772398833 („32 STOMATOLOGIA”), zbieranych za pośrednictwem strony internetowej 32 STOMATOLOGIA i jest skierowana do osób których dane są przetwarzane („Użytkownik”).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się z administratorem danych – 32 STOMATOLOGIA na podany wyżej adres rejestrowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@32dentistry.pl.

I. Zbieranie danych

I. A Dane zbierane przez 32 STOMATOLOGIA

Użytkownik podaje 32 STOMATOLOGIA swoje dane dobrowolnie i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w zakresie określonym niniejsza polityką prywatności.

Użytkownik podaje imię i nazwisko, nazwę firmy (opcjonalnie), telefon i adres email.

I. B Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na stronie internetowej 32 STOMATOLOGIA automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” („ciasteczka”), system „Google Analytics”.

II. Cele przetwarzania danych

Dane podane przez uprawnionego są wykorzystywane przez 32 STOMATOLOGIA w celu objętym zgodą uprawnionego tj. w celu umieszczenia w bazie klientów.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań statystycznych użytkowników na stronie 32 STOMATOLOGIA.

Dane Użytkownika są udostępniane Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa.

Za dodatkową zgodą Użytkownika dane są wykorzystywane w celach marketingowych tj w szczególności w celu prezentowania ofert i ogłoszeń reklamowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy dane osobowe wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel przetwarzania. Po tym okresie dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

Dane osobowe są przetwarzane przez następujące okresy:

  • do czasu cofnięcia zgody – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 30 lat – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

III. Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:

  • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • żądania sprostowania danych,
  • do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • do ograniczenia przetwarzania danych;
  • wycofania zgody w zakresie w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Prawa Użytkownika wynikają z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

IV. Przekazywanie danych

32 STOMATOLOGIA może ujawniać dane osobowe uprawnionych podmiotom korzystającym z bazy ofert 32 STOMATOLOGIA w celu umożliwienia kontaktu oraz swoim kontrahentom.

32 STOMATOLOGIA może przekazywać dane innym podmiotom z grupy kapitałowej 32 STOMATOLOGIA:

32 Stomatologia Grzegórzki sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Kołowa 8, 30-134 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000922173; REGON: 389194126; NIP: 6772465392

Dane osobowe są przekazywane firmom współpracującym z 32 STOMATOLOGIA–hostingodawcy, firmie obsługującej stronie internetową, a także, w zakresie cookies, podmiotom z których usług reklamowych korzystamy (Google, Facebook).

Dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom świadczącym obsługę księgową lub prawną.

V. Zabezpieczenie danych

32 STOMATOLOGIA stosuje odpowiednie środki do zabezpieczenia danych Użytkownika adekwatne do ryzyk związanych z ich przetwarzaniem,.

VI. Zmiana Polityki Prywatności

32 STOMATOLOGIA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie 32 STOMATOLOGIA lub za pomocą wiadomości email.